Mode:  
INFORMACJE

LICEUM

GIMNAZJUM

Fizyka zabawek

Physics and Toys


KONKURSY


Fizyka

Projekty Edykacyjne

Platformy Edukacyjne

Wyruszamy w Kosmos

Fizyka zabawek

WebQuest

 
Liceum

ROK LASERA

Fizyka w bajkach

FILMY

Nauki Przyrodnicze
na Scenie

Nauczanie zdalne


platforma.edu.pl

Fizyka w Scholaris

Fizyka w Microsoft

Nauczanie w XXI w 

Matura z Edukatorem
Podstawa programowa


  Gimnazjum

  Liceum

Nowa Podstawa 2009

 
Wymagania edukacyjne

  Gimnazjum Gorzyce

  Gimnazjum Sióstr Salezjanek

 III Liceum Ogólnokształcące


Poziom podstawowy 

Poziom rozszerzony


Ocenianie

 
Gimnazjum Gorzyce

 
Gimnazjum Sióstr Salezjanek

  III Liceum Ogólnokształcące


Do pobrania - Gimnazjum

 Tabela wzorów    

 Średnie ważone   

Doświadczenia

  GWO

  Klub Młodego Odkrywcy

 

  Dziesięć eksperymentów


Ciekawe linki

 

  Fizyka net.pl 
  Fizyka edu.pl 
  Fiz.yoyo.pl 
  Fizyka.biz
  Fizyka.org
  compadre
  schoolphysics
 
practicalphysics
  physicscentral

  physicsclassroom

Projekty edukacyjne

Wyruszamy w Kosmos

 Pająki w kosmosie

 Energetyka jądrowa

Materiały do projektu
Energetyka jądrowa

 Energetyka jądrowea w UE
 Energetyka jądrowa w UE   


Konkursy - Gimnazjum


  Regulamin 2009 - 2010

   Zadania 2003 - 2004   
   Zadania 2004 -2005     
   Zadania 2005 -2006     

   Zadania 2006 -2007   
   Zadania 2008 -2009   
   Zadania-różne               

Zadania - Gimnazjum

   Elektrostatyka   


 

Sprawdziany

  Gimnazjum Gorzyce

  Gimnazjum Sióstr Salezjanek

 

 

Kartkówki

 

  Gimnazjum Gorzyce

  Gimnazjum Sióstr Salezjanek


Ciekawostki...


 

Mikrograwitcja

  ESA
  NASA
  Federal Space Agency

 Erasmus Experiment

 JAXA

Microgravityuniversity  

NASA Education

Konferencje w USA 
Madison, WI 

 Salt Lake City, UT

 Greensboro, NC

Fizyka w USA

AAPT

AIP


ZADANIA

KONKURS

Multichilds

 

 

 

 

 

 

 

 

Schodząca sprężyna - filmy

     

     

Schodząca sprężyna

SCHODZĄCA SPRĘŻYNA

Sprężyna „schodzi” po schodach wykorzystując siły grawitacji. Jej płaskie zwoje są dość ciężkie i mają małą „stratność” tzn. niewiele energii zamienia się w tarcie wewnętrzne. Kiedy sprężynę puścimy po schodach, bezwładność górnego końca powoduje, że pokonuje ona martwy punkt i schodzi na niższe stopnie.
 

 

 

SPRĘŻYNKA SLINKY

 

Stalowa lub plastikowa sprê¿ynka rozci¹gana, z³o¿ona z kilkudziesiêciu zwojów o silnie sp³aszczonym przekroju
poprzecznym. Po zawieszeniu lub przy³o¿eniu si³y bardzo ³atwo siê odkszta³ca i wprawia w ró¿nego rodzaju
drgania.
Naprê¿enia, przemiany energii, drgania, fale.

Sprê¿ynka slinky ustawiona na najwy¿szym z kilku schodków o odpowiedniej szerokooeci. Po poci¹gniêciu za
górny koniec i skierowaniu jego w stronê ni¿szego schodka dalej schodzi sama na kolejne schodki.
Przemiany energii, si³a odoerodkowa.Sprężyna "schodzi" po schodach wykorzystując siły grawitacji. Jej płaskie zwoje są dość ciężkie i mają małą "stratność", tzn. niewiele energii zamienia się w tarcie wewnętrzne. Kiedy sprężynę puścimy po schodach, bezwładność górnego końca powoduje, że pokonuje ona martwy punkt i schodzi na niższe stopnie.

Obowiązuje tutaj prawo zachowania energii, które mówi że suma występujących energii zostaje zachowana (pominąwszy energię tarcia, która zostaje zamieniona w ciepło). Kiedy sprężyna schodzi w dół występują trzy rodzaje energii: energia potencjalna, kinetyczna i sprężystości.
   

Oczywiście, sama zasada zachowania energii nie do końca wyjaśnia specyficzny sposób poruszania się sprężyny. Należy zwrócić uwagę również na zasadę zachowania pędu - sprężyna poruszając się w dół ma pewną składową pędu w poziomie, od jednego do drugiego schodka. To właśnie składowa pozioma pędu jest odpowiedzialna za pokonanie "punktu martwego" - koniec sprężyny porusza się głównie w dół, jednakże również nieco w poziomie.

Z punktu widzenia energetycznego, po "kompletnym" zejściu na niższy stopień, sprężyna akumuluje energię w formie energii sprężystej, ale nie rozciągnięcia lecz ściśnięcia. Ściśnięcie jest mniej widoczne niż rozciągnięcie, bo deformacja jest minimalna, lecz moduł Younga związany z takim ściśnięciem jest duży - jest to deformacja nie sprężyny jako takiej, ale materiału z którego jest wykonana.

Wreszcie, ruch sprężyny jest falą (podłużną) ale bardzo specyficzną - to nie fala wędruje po sprężynie, ale sprężyna wędruje do fali, która prawie stoi w miejscu.

"Slinky" przez wiele lat była zastrzeżona patentem.
Patrz także: inne zabawki, pojęcia i zjawiska związane:
Energia (Zas. zach. energii):     Duża zjeżdżalnia | Kamień celtycki | Koziołki - fikołki | Kroczące zwierzaki | Młynek Croksa | Pingwiny Zosi | Schodzący dzięcioł | Słoneczne baterie | Spadające piłeczki | Wahadło Maxwella | Wahadło Newtona | Wstający bączek
Pęd (zas. zach. pędu)     Młynek Croksa | Parostatek puf puf | Odrzutowy samochód | Spadające piłeczki | Wahadło Newtona
Fale mechaniczne:     Sprężyny i fale
Sprężystość:     Foka | Marsjanin I | Marsjanin II | Riki-tiki | Schodzący dzięcioł | Spadające piłeczki | Sprężyny i fale | Wahadło Newtona

Żródło: Grzegorz Karwasz, Stanisław Bednarek, Jerzy Baranowski, Rafal Jakubowski

Materiały Fizyka
  Szukaj
LINKI

 

 
 

 

 IBO.org

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 
 

 

 

 

 


 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/esa 

http://www.youtube.com/
NASAtelevision

http://www.youtube.com/
reelnasa 

 

Nowy Olimp

 

 

 
 

PHYSICS AND TOYS

 

TOYS FROM TRASH
 

 

 

TOBAR
Physics Toys


 

RUSSELL
Physics Toys

 

 

EDUCATIONAL
INNOVATIONS

Physics Toys

 

WOODEN CZECH
Physics Toys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


Politechnika Wroclawska

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Copyright (c) 2017 Fizyka w gimnazjum i liceum Ostrów Wielkopolski , 28 maja 2017 , Zaloguj,